Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Samtalsterapeut

Josefin Hjelm

Psykosyntesterapi

Psykosyntesterapin skapades i början av 1900-talet i Italien av Roberto Assagioli. Han var samtida med Freud och Jung och har påverkats av deras psykologi. Men han var mån om att skapa en psykologi och en terapi som är mångfacetterad och djupgående även på ett filosofiskt och andligt plan. Med andlighet menas inte någon religiös tillhörighet, utan en vördnad inför livet och en tillit till att det vill oss väl, trots att det inte alltid blir som vi tänkt eller förväntat oss.

Filosofiskt sett knyter Psykosyntesen mycket an till österländska och holistiska sätt att se på livet och tillvaron.


I terapin jobbar vi främst med samtal men även med bilder, visualiseringar och drömmar. Vi använder inte bara intellektet utan även kroppen och känslorna och tränar på att lita på den egna intuitionen. Terapin handlar ofta om kombinationen: läka känslomässiga sår och lära känna sig själv. Härigenom tar du som klient tillbaka och återerövrar ditt eget utrymme, både känslomässigt och intellektuellt.


Jag jobbar även med lärarhandledning, då jag anser att alla vi som jobbar med människor mår bra av att stärka oss själva personligen och därigenom kvalitetssäkrar oss professionellt.


Par som är intresserade av parterapi är välkomna. Jag samarbetar vid behov med min manliga terapeutkollega Dominic Bosman Venter.


Läs mer om Psykosyntes på:

www.psykosyntesinstitutet.se

www.psykosyntesforeningen.se

0